Eura Mobil GmbH
Eura Mobil GmbH

Dataskydd

Sidadministratören ser allvarligt på frågor som rör din datasäkerhet. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser samt denna dataskyddsdeklaration. Du kan normalt använda våra webbsidor utan att lämna ut dina personuppgifter. Om du anger dina personuppgifter på våra sidor (t.ex. namn, adress eller e-postadress) sker detta om möjligt alltid på frivillig grund. Alla personuppgifter behandlas konfidentiellt. Dina personuppgifter lagras, bearbetas och lämnas vid behov till Eura Mobil GmbH:s avtalspartners eller externa tjänsteföretag. Vi samlar även in adressdata i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål, redigerar dem och lämnar vidare dem till auktoriserade återförsäljare. Vi beaktar till fullo gällande lagar och föreskrifter vid dataöverföringen. Du kan när som helst upphäva ditt medgivande till att vi framöver använder, behandlar eller överför dina uppgifter. Meddela oss i såna fall på info(at)euramobil.de. Vi vill i detta sammanhang påtala att det kan förekomma säkerhetsluckor vid dataöverföring via Internet (t.ex. kommunikation via e-post). Det är inte möjligt att fullständigt hindra tredjepart från att få åtkomst till uppgifter.

Cookies

På dessa sidor använder vi så kallade cookies. Cookies orsakar inga skador på din dator och innehåller inga virus. Cookies har som syfte att göra våra sidor mer användarvänliga, effektivare och säkrare. Cookies är små textfiler som sparas på din dator och som används av din webbläsare. De flesta cookies som vi använder är så kallade sessionscookies. De raderas automatiskt efter att du avslutat ditt besök på vår webbplats. Andra cookies blir kvar på din enhet tills du raderat dem. Dessa cookies gör det möjligt för din webbläsare att känna igen våra sidor vid nästa besök. Du kan ställa in din webbläsare på så sätt att den informerar dig innan den sparar cookies och att cookies endast tillåts i undantagsfall, att cookies endast tillåts för särskilda ändamål eller att cookies normalt inte tillåts samt att cookies automatiskt raderas när du stänger din webbläsare. Om du inaktiverar cookies kan vissa funktioner på vår webbplats vara begränsade.

Serverloggfiler

Vår webbserver samlar in och sparar information i så kallade serverloggfiler som din webbläsare överför automatiskt till oss. Dessa är:

  • Webbläsartyp/webbläsarversion
  • Ditt operativsystem
  • Hänvisande URL
  • Värdnamn på datorn som hämtar informationen
  • Tid för serverförfrågan

Dessa uppgifter går inte att koppla till en enskild person. Vi samkör inte dessa uppgifter med några andra datakällor. Vi förbehåller oss rätten att i efterhand kontrollera dessa uppgifter om det föreligger konkreta belägg för att du använt våra webbsidor på ett otillåtet sätt.

Kontaktformulär

Om du kontaktar oss via vårt kontaktformulär, sparar vi dina uppgifter från kontaktformuläret inklusive den kontaktinformation som du har angett för att vi ska kunna behandla din förfrågan och ev. uppföljande förfrågningar. Vi lämnar inte vidare dessa uppgifter utan ditt godkännande.

Information som är kopplad till nyhetsbrev

Om du vill prenumerera på det nyhetsbrev som vi erbjuder på våra webbsidor, behöver vi din e-postadress samt information om att den angivna e-postadressen tillhör dig och att du godkänner prenumerationen på vårt nyhetsbrev. Vi samlar inte in några andra uppgifter. Vi använder endast dessa uppgifter för att skicka den önskade informationen och lämnar inte vidare denna till tredjepart. Du kan när som helst upphäva ditt medgivande till att vi sparar dina uppgifter, din e-postadress samt använder denna för att skicka nyhetsbrev till dig via länken ”Avregistrera” i nyhetsbrevet.

Dataskyddsdeklaration för användning av Google Analytics

Denna webbsida använder funktioner från webbanalysföretaget Google Analytics. Leverantören är Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics använder så kallade cookies. Dessa är textfiler som sparas på din dator, och gör det möjligt för oss att analysera hur du använder vår webbplats. Den information om hur du använder vår webbsajt som sparas av cookies överförs normalt till någon av Googles servrar i USA och lagras där. I fall IP-anonymisering aktiveras på denna webbsajt, kortas dock din IP-adress först ned av Google inom den Europeiska Unionens medlemsstater eller i andra stater i det europeiska marknadsområdet där detta avtal gäller. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till någon av Googles servrar i USA där den kortas ned. Google som agerar på uppdrag av vår webbadministratör, använder denna information för att analysera hur du använder vår webbsajt, för att sammanställa rapporter om webbsideaktiviteter och för att utföra andra tjänster som är kopplade till webbside- och Internetanvändningen åt webbadministratören. Den IP-adress som överförs till Google Analytics från din webbläsare samkörs inte med Googles andra uppgifter. Du kan förhindra att cookies sparas genom att göra motsvarande inställningar i din webbläsare. Vi vill dock påtala att du i såna fall inte kan använda alla funktioner på webbsidan fullt ut. Du kan även förhindra att de uppgifter som sparas i cookies när du använder våra webbsidor (inkl. din IP-adress) registreras eller behandlas av Google genom att du laddar ned och installerar följande webbläsartillägg som finns tillgänglig på följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Du kan förhindra att Google Analytics registrerar dina uppgifter genom att klicka på följande länk. Då registreras en opt-out-cookie som förhindrar att dina uppgifter registreras när du besöker webbsidan vid ett senare tillfälle. Inaktivera Google Analytics Du hittar mer information om användarvillkor och dataskydd på http://www.google.com/analytics/terms/de.html eller på https://www.google.de/intl/de/policies/. Vi vill informera om att denna webbsida har utökats med koden ”anonymizeIp” på Google Analytics för att säkerställa anonymiserad registrering av IP-adresser (så kallad IP-masking).

Dataskyddsdeklaration för användning av Facebooks insticksprogram (gillaknapp)

På våra webbsidor ingår insticksprogram för den sociala nätverkstjänsten Facebook, som levereras av Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Du känner igen Facebook-insticksprogrammet på Facebook-loggan eller ”gillaknappen” på våra sidor. Du hittar en översikt över Facebook-insticksprogram på följande sida: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. När du besöker våra sidor, upprättas en direkt förbindelse mellan din webbläsare och Facebooks server via insticksprogrammet. På så sätt får Facebook information om att du besökt våra sidor med via din IP-adress. Om du klickar på Facebooks gillaknapp medan du är inloggad på ditt Facebookkonto, kan du länka innehållet på våra sidor till din Facebookprofil. På så sätt kan Facebook koppla ihop ditt besök på våra sidor med ditt användarkonto. Vi vill påtala att vi som levererar dessa webbsidor inte får tillgång till innehållet i de data som överförs eller får information om hur det används av Facebook. Du hittar mer information om Facebooks dataskyddsdeklaration på http://de-de.facebook.com/policy.php. Om du inte vill att Facebook ska kunna koppla ditt Facebookkonto till ditt besök på våra sidor, loggar du ut från ditt Facebookkonto.

Dataskyddsdeklaration för användning av Google +1

Våra sidor använder funktioner från Google +1. Leverantören är Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Registrering och överföring av information: Med hjälp av knappen Google +1 kan du publicera information i hela världen. Med hjälp av knappen Google +1 får du och andra användare användarspecifikt innehåll från Google och våra partners. Google sparar både information som du har angett som +1-innehåll och information om sidor som du har tittat på när du klickade på +1. Din +1 kan visas som information tillsammans med det profilnamn och ditt foto på Google-tjänster som t.ex. på sökresultat eller på din Googleprofil eller på andra platser på webbsidor och annonser på Internet. Google registrerar information om dina +1-aktiviteter för att förbättra Googles tjänster för dig och andra. För att kunna använda Google +1-knappen behöver du en globalt synlig, offentlig Googleprofil som minst måste bestå av det namn som du valt på din profil. Du använder detta namn för alla Googletjänster. I vissa fall kan detta namn även ersätta ett annat namn som du har använt när du har delat innehåll via ditt Googlekonto. Identiteten på din Googleprofil kan visas för användare som känner till din e-postadress eller som har tillgång till annan information som identifierar dig. Användning av registrerad information: Förutom de ändamål som anges ovan används den information som du tillhandahåller i enlighet med Googles aktuella dataskyddsbestämmelser. Google publicerar i vissa fall sammanfattad statistik över användarnas +1-aktiviteter eller lämnar vidare denna till användare och partners som t.ex. publicister, annonsörer eller närstående webbsajter.

Dataskyddsdeklaration för användning av Xing

Denna webbsida använder funktioner från nätverket XING. Leverantör är XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Tyskland. Varje gång som du öppnar någon av våra sidor som har funktioner från Xing, upprättas en anslutning till Xings server. Vad vi vet sparas det inte några personuppgifter i samband med detta. Några IP-adresser sparas inte och användarnas beteende analyseras inte heller. Du hittar mer information om dataskydd och Xing Share-knappen i Xings dataskyddsdeklaration på https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

Dataskyddsdeklaration för användning av YouTube

Vår webbsajt använder insticksprogram från YouTube som drivs av Google. Dessa tjänster tillhandahålls av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Om du besöker våra sidor med en webbläsare som är försedd med ett Youtube-insticksprogram, upprättas en anslutning till Youtubes servrar. I detta fall får Youtubes servrar information om vilka av våra webbsidor som du har besökt. Om du är inloggad på ditt Youtubekonto gör du det möjligt för Youtube att koppla ihop ditt surfbeteende direkt med din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt Youtubekonto. Du hittar mer information om hur Youtube använder användaruppgifter på Youtubes dataskyddsdeklaration på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Information, radering, spärr

Du har när som helst rätt att få kostnadsfri information om de personuppgifter om dig som vi lagrar, var de kommer ifrån och mottagaren och syftet med databehandlingen samt rätt att korrigera, spärra eller radera dessa uppgifter. För detta eller om du har ytterligare frågor kring hur vi behandlar personuppgifter, kan du när som helst kontakta oss på den adress som anges under ”om oss”.

Förbud mot reklamutskick

Vi vill här påtala att det inte är tillåtet att göra reklamutskick av material som vi inte uttryckligen godkänt till de kontaktuppgifter som vi lämnar i enlighet med tysk lagstiftning ”Impressumspflicht”. Webbadministratören förbehåller sig rätten att vidta juridiska åtgärder om vi tar emot icke önskade reklamutskick, t.ex. skräppost. Källa: https://www.e-recht24.de